Městský úřad NMnM odbor stavební a životní prostředí - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity.

 

Back to Top