Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním


Back to Top