Pečovatelská služba

Katalog poskytovatelů

Číst dál...

Pečovatelská služba - leták

Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která již není soběstačná a přesto ještě nepotřebuje komplexní péči, kterou poskytují domovy pro seniory či obdobná zařízení?
Posláním naší pečovatelské služby je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení si nejsou schopni tyto služby sami zajistit.
Nabízíme Vám svoje služby…

Číst dál...

Ceník služeb

V souladu s platností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, se poskytují následující činnosti pečovatelské služby za úhrady uvedené v § 6 odst č.2

Číst dál...

Pečovatelská služba - služby

Veřejný závazek

Poslání

Základním posláním naší pečovatelské služby je poskytnout pomoc občanům, kteří žijí v městysi Bobrová.

 Pečovatelská služba je poskytována na středisku pečovatelské služby Bobrová č.150 a také v terénu, aby bylo možné uspokojit co nejlépe požadavky klientů. 

 Posláním je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají.

Číst dál...

Back to Top