Pitná voda

Rozbor pitné vody 01/2020

Číst dál...

Samoodečet vodoměru

Vzhledem ke zvýšení vodného a stočného pro rok 2020, žádáme občany, aby provedli k 31. prosinci 2019 samoodečet vodoměru, stav si zapsali a poslali na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo stav se jménem, číslem popisným vhodili do poštovní schránky na úřadu městyse Bobrová. Nejpozději do 10. ledna 2020.

Cena vodného a stočného od 1.1.2020

Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 16.12.2019, usn. č.8/2019, rozhodlo o zvýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2020.

Cena vodného a stočného se v naší obci dlouhodobě drží pod celorepublikovým průměrem (předpoklad průměrné ceny vodného a stočného na rok 2020 pro okres Žďár nad Sázavou činí 103,70 Kč).

Celkem asi 26 % z ceny vodného a stočného odvedeme státu ve formě daní (DPH, daň z příjmu práv. osob) a poplatků za čerpání podzemní vody, dalšími náklady jsou náklady provozní (nákup chemikálií, rozbory vody pitné i odpadní, opravy a udržování zařízení a budov, opravy a modernizace samotných sítí, mzdové náklady a také náklady na energie, odpisy, atd.).

V roce 2019 byl schválen nový desetiletý „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Bobrová – dodatek na období 2019-2028“. Dle tohoto plánu je hodnota majetku (vodovod, ČOV a kanalizace)  118 734 000,- Kč, to znamená ročně investovat do obnovy vodovodu a kanalizace částku asi 2,036 mil. Kč, v současné době si obnovu infrastruktury zajišťujeme sami, dle našich finančních možností. Prostředky na financování obnovy vodovodu a kanalizace zajišťujeme pouze částečně, ročně vkládáme na účet obnovy částku celkem  0,5 mil. Kč, celkem (stav účtu je nyní 971 494,- Kč). Z tohoto účtu byly například pořízeny nové vodoměry, které jsou dálkově odečitatelné a budou postupně namontovány do všech domácností. Tvorbu tohoto fondu ukládá  zákon o vodovodech                    a kanalizacích.

Plán obnovy obsahuje také pasáž „Opotřebení a životnost“ , která je u vodovodního řádu vypočtena na 80 let a náš vodovod má již více než 1/3 životnosti za sebou, bez závažných havárií. Úpravna vody má stanovou životnost 45 roků a zde je životnost na 2/3. Podobně je tomu u splaškové kanalizace, kde je životnost stanovena u kanalizace na 90 roků a ČOV na 40 roků, zde je průměrné opotřebení do 10%.  Kanalizace dešťová má sice také stanovenou dobu životnosti 90 roků, měla by nám alespoň 40 roků ještě sloužit. Skutečný stav kanalizace je však neuspokojivý, betonové roury vlivem agresivních vod (přepady z jímek) jsou narušené, na mnoha místech i rozlámané. Je pravděpodobné, že oprava tohoto řádu si v nedaleké době vyžádá investice.

Důvodem zvýšení ceny stočného je také potřeba vkládat do fondu více financí na budoucí opravy a investice majetku.

Zdeňka Smažilová – starostka

Rozbor pitné vody 07/2019

Back to Top