Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Z úřední desky

Vyvěšeno: 24.03.2023 - 03.04.2023

Pozvánky a oznámení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse č.7/2023 3.4.2023

 • Stáhnout (407.20 Kb)
 • Vyvěšeno: 13.03.2023 - 03.04.2023

  Rozpočtové opatření

  ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.1 2023

 • Stáhnout (352.07 Kb)
 • Vyvěšeno: 27.01.2023 - 31.12.2023

  Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet Městyse Bobrová na rok 2023

 • Stáhnout (1.83 Mb)
 • Aktuality

  • Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 9.3.2023, usn. č.6/2023, rozhodlo o prodloužení výzvy k předkládání žádostí o změnu územního plánu do 31.3.2023

   Návrhy a podměty občanů ke změně územního plánu je možné doručit poštou, nebo osobně na podatelnu úřadu Městyse Bobrová na předepsaném tiskopise a to nejpozději v termínu do 31.3.2023 včetně.

    

  • CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.4.2023

   Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 9.3.2023, usn. č.6/2023, rozhodlo o zvýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1.4.2023.

   vodné: 40,- Kč za 1mvčetně DPH

   stočné: 44,- Kč za 1mvčetně DPH

    Pitná voda

   Cena vodného a stočného se v naší obci dlouhodobě drží pod celorepublikovým průměrem (cena vodného a stočného Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rok 2023 činí 122,90 Kč).

   Celkem asi 26 % z ceny vodného a stočného odvedeme státu ve formě daní (DPH, daň z příjmu práv. osob) a poplatků za čerpání podzemní vody, dalšími náklady jsou náklady provozní (nákup chemikálií, rozbory vody pitné i odpadní, opravy a udržování zařízení a budov, opravy a modernizace samotných sítí, mzdové náklady a také náklady na energie, odpisy, atd.).

   V roce 2019 byl schválen nový desetiletý „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Bobrová – dodatek na období 2019-2028“. Dle tohoto plánu je hodnota majetku (vodovod, ČOV a kanalizace)  118 734 000,- Kč, to znamená ročně investovat do obnovy vodovodu a kanalizace částku asi 2,036 mil. Kč, v současné době si obnovu infrastruktury zajišťujeme sami, dle našich finančních možností. Prostředky na financování obnovy vodovodu a kanalizace zajišťujeme pouze částečně, ročně vkládáme na účet obnovy částku celkem  0,5 mil. Kč, celkem (stav účtu je nyní 971 494,- Kč). Z tohoto účtu byly například pořízeny nové vodoměry, které jsou dálkově odečitatelné a budou postupně namontovány do všech domácností. Tvorbu tohoto fondu ukládá  zákon o vodovodech  a kanalizacích.

   Plán obnovy obsahuje také pasáž „Opotřebení a životnost“ , která je u vodovodního řádu vypočtena na 80 let a náš vodovod má již více než 1/3 životnosti za sebou, bez závažných havárií. Úpravna vody má stanovou životnost 45 roků a zde je životnost na 2/3. Podobně je tomu u splaškové kanalizace, kde je životnost stanovena u kanalizace na 90 roků a ČOV na 40 roků, zde je průměrné opotřebení do 10%.  Kanalizace dešťová má sice také stanovenou dobu životnosti 90 roků, měla by nám alespoň 40 roků ještě sloužit. Skutečný stav kanalizace je však neuspokojivý, betonové roury vlivem agresivních vod (přepady z jímek) jsou narušené, na mnoha místech i rozlámané. Je pravděpodobné, že oprava tohoto řádu si v nedaleké době vyžádá investice.

   Důvodem zvýšení ceny stočného je také potřeba vkládat do fondu více financí na budoucí opravy a investice majetku.

   Jiří Koloušek – starosta

  • MUDr. Václav Derner nebude ve dnech 27.2. – 3.3. 2023 ordinovat z důvodu dovolené.

   V akutních případech ošetření poskytne MUDr. Pecinová v Bystřici n.P. po předchozí telefonické domluvě (tel.: 566 688 259)

  • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že ve dnech 20.2.- 24.2. 2023 bude z důvodu dovolené ordinace uzavřena.

   Zastupující lékaři:

   20 - 21.2. MUDr. Lukáš Koutný, ordinace Nové Město na Moravě, Drobného 1580, tel 566 615 648

   22 - 24.2. MUDr. Pavel Hruška , ordinace Moravec, po telef. objednání 731 756 960.

  • Výdejna léků Bobrová v týdnu od 20.2-24.2.2023 otevřena mimořádně jen

   v pondělí 20.2. 7:30-12:00

   a ve čtvrtek 23.2. 7:30-12:00

  Odběr novinek

  Česká obec

  Pro informování o novinkách můžete využít i aplikaci Česká obec pro Vaše mobilní zařízení

  Ke stažení na

  Užitečné odkazy