Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Z úřední desky

Vyvěšeno: 02.02.2023 - 20.02.2023

Informace z jiných institucí

VV - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

 • Stáhnout (3.87 Mb)
 • Vyvěšeno: 27.01.2023 - 10.02.2023

  Ostatní

  Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva Bobrová

 • Stáhnout (58.13 Kb)
 • Vyvěšeno: 27.01.2023 - 31.12.2023

  Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet Městyse Bobrová na rok 2023

 • Stáhnout (1.83 Mb)
 • Aktuality

  • Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

   Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Takto komplexní informace zatím nelze získat z žádných administrativních zdrojů dat. Jediná možnost, jak tyto údaje zjistit, je tedy přímým dotazem u domácností.

   Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

   Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

   Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů. Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na: http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdp

   V Kraji Vysočina tazatelé letos navštíví 578 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 348 domácností se šetření zúčastní opakovaně. O konání šetření jsou informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

   Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

   Krajský garant šetření EU-SILC:

  • Výdejna léků Bobrová oznamuje, že ve středu 1. 2. 2023 bude mimořádně otevřena pouze od 7:30 do 12:00h. Děkujeme za pochopení.

    

    

  • Lékárna v Bobrové bude ve dnech 23.1. - 25.1.2023 z důvodu dovolené UZAVŘENA.

  • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že ve dnech 23.1.- 25.1. 2023 nebude z důvodu dovolené ordinovat.

   Zastupující lékař: MUDr. Pavel Hruška , ordinuje po tel. objednání 731 756 960.

  Odběr novinek

  Česká obec

  Pro informování o novinkách můžete využít i aplikaci Česká obec pro Vaše mobilní zařízení

  Ke stažení na

  Užitečné odkazy