Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

protipovodňová opatření městyse bobrová - nový rozhlas - 2018

Protipovodňová opatření městyse Bobrová

Název akce (projektu):Protipovodňová opatření městyse Bobrová

Identifikační číslo EDS:115D312040292

Realizace:07 – 08 /2018

Investor: Městys Bobrová

Zhotovitel: Rozhlasy Bártek (bezdrátový rozhlas) Envipartner   (Digitální povodňový plán)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR

Celkové náklady: 2 049 320,00 Kč

Dotace z MŽP ČR: 1 434 524,00 Kč.

Vlastní zdroje (rozpočet obce): 614 796,00 Kč

 Účelem akce bylo vytvořit projekt spočívající ve zpracování digitálního protipovodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany obyvatel rozhlas). Součástí je i zařízení na měření srážek a čidlo na měření výšky hladiny v řece. Akce je předána k 31.8.2018.

Meterologické informace o Bobrové je možné sledovat po zadání v internetovém vyhledavači:  „Povodňový portál.cz“ dále „Monitoring“ (zadání obec: Bobrová).

Protipovodňová opatření městyse bobrová - nový rozhlas - 2018