Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • VÝDEJNA LÉKŮ BOBROVÁ BUDE v týdnu od 8.4.-12.4.2024 z důvodu dovolené UZAVŘENA.

 • V roce 2024 bude v okrese Žďár nad Sázavou souvisle opraveno celkem 21 km povrchů silnic II. a III. třídy a bude provedena celková rekonstrukce 2 mostů a u 6 mostů rozsáhlejší stavební údržba.

  Bobrové se týká stavební údržba mostu na Horní Bobrové (ev.č. 360-033).

  V rámci akcí KSÚSV financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury plánujeme opravit v roce 2024 silnici II/388 mezi Bohdalovem a Pokojovem včetně průtah Pokojova na silnici III/3881 a silnici II/349 od křižovatky s III/3496 po hranice okresu Třebíč.

  Více na: Plánované opravy silnic v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2024: Aktuality: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (ksusv.cz)

  Cestáři z Vysočiny chystají další stavební sezónu, vloni zvládli 177 stavebních akcí

  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) bude v letošním roce, stejně jako vloni, hospodařit s podobně velkorysým rozpočtem přesahujícím 1,9 miliardy korun. „Po letech 2021 a 2022, kdy jsme byli nuceni logicky šetřit kvůli covidu-19 i válce na Ukrajině a následné energetické krizi, byl loňský rok z pohledu KSÚSV zlomový a finančně zdařilý,“ říká ředitel krajských cestářů Radovan Necid.

  Více na:

  Cestáři z Vysočiny chystají další stavební sezónu, vloni zvládli 177 stavebních akcí: Aktuality: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (ksusv.cz)


  Přehled stavebních akcí je k dispozici v mapové aplikaci na webových stránkách KSÚSV https://mapy.kr-vysocina.cz/ksusv_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=ca4321943f304c4fb6a9a0f4fb454388

 • DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává

  ve středu 3. dubna 2024 v  10:40 hod. u Jednoty 

  nosné kuřice  (hnědé, černé a bílé) - stáří 20 týdnů, cena 275 Kč/ks.

  Objednání  je možné na tel.: 777 98 98 09 nebo drubez.mirovka@seznam.cz.

 • MVDr. Jan Bureš oznamuje, že očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 23.3.2024 v 8:35 hod na Horní Bobrové před úřadem a v 8:45 hod u nákupního střediska na Dolní Bobrové.

  Ceny:

  vzteklina 3letá 300Kč

  více kombinace 3letá 350Kč

 • Společnost AVE informuje, že poslední zimní svoz, tedy každý týden, proběhne 3. 4. 2024.
  Další svoz bude v čtrnáctidenních intervalech.

 • Český rodinný podnik Z Přírody přijede prodávat ovocné stromky a keře prémiové kvality za velice příznivé ceny. Všechny stromky jsou krásně živé a vhodné pro jarní výsadbu.

  K prodeji na místě budou:

  letní i zimní JABLONĚ A HRUŠKY,

  pozdní i ranné MERUŇKY,

  odolné BROSKVE A NEKTARINKY,

  ŠVESTKY klasické, velkoplodé i vhodné k pálení,

  VIŠNĚ a TŘEŠNĚ srdcovky,

  různé druhy RYBÍZŮ,

  rezistentní ANGREŠT i ANGREŠT bez bodláků,

  velkoplodé RYNGLE,

  a KANADSKÉ BORŮVKY

  Ovocné stromky a keře jsou určeny pro jarní výsadbu ve vaší oblasti. Součástí prodeje je i odborné poradenství. Ceny od 50 do 200 Kč za kus.

  Prodej se uskuteční v sobotu 16.3.2024 od 11:30h a zdrží se zhruba půl hodiny.

 • Památník Hodonín u Kunštátu připravuje výstavu „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“, která bude přístupná zdarma od 3.4. do 31.10. 2024.

  Část výstavy chce věnovat i příslušníkům RAF (tedy nejen letcům, navigátorům, ale také pozemnímu personálu a dalším), kteří pocházeli z regionů v širším okolí památníku.

  Z naší obce byl příslušníkem RAF: Kubita, Alois

   V sobotu 6.4. je naplánovano k otevření této nové výstavy uspořádat přednášku předsedy KVH 276th Sqdn. (Reenacted) RAF Filipa Procházky „Českoslovenští letci z RAF v popkultuře a jejich skutečné osudy“ a po ní potom besedu s potomky příslušníků RAF z obcí z širšího okolí památníku.

  Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdciČeskoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci

 • Sdružení kominíků a topenářů
  bude provádět v naší obci ve ČTVRTEK dne 15.2. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů.
  Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
   

 • Oznámení pro čtenáře knihovny.
  Ve čtvrtek 8.2. a v sobotu 10.2. 2024 bude knihovna z důvodu nemoci zavřená.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že od 12.2. - 16.2. 2024 bude ordinace v Bobrové z důvodu dovolené zavřena.

  Zastupující lékař bude MUDr. Pavel Hruška -ordinace Moravec.

  Výdejna léků Bobrová bude v týdnu od 12.2. - 16.2. 2024 z důvodu dovolené MUDr. Kozárové UZAVŘENA.

 • Společnost EG.D hlásí poruchu na vysokém napětí. Z tohoto důvodu nejde elektřina v části Dolní Bobrová.

  Aktuality - Výpadek el. energie - Dolní
 • Jan Blažej Santini – Aichel (1677 – 1723) souvisí s pojmem „barokní gotika“. Vyučený kameník a malíř, ale povoláním architekt, proslul jako tvůrce staveb osobitého stylu – ať se jednalo o chrámy, kostely, kaple, paláce, zámecká sídla nebo budovy pro hospodářské využití. Vždy jim vtiskl neobvyklou vizuální podobu a Santiniho autorství lze proto zpravidla rozeznat mezi množstvím významných děl jeho uměleckých kolegů. Santinimu je dlouhodobě věnována pozornost – k dispozici jsou knižní monografie, celovečerní hrané filmy, které „pracují“ s motivy santiniovského tajemna či filmové dokumenty, v nichž je umělcova tvorba odborně hodnocena. Jaký člověk byl Jan Blažej Santini – Aichel? Jakou úlohu v práci a životě hrálo jeho chatrné zdraví? Jsou Santiniho stavby „barokní gotikou“ nebo spíše „gotizujícím barokem“? Co o něm vlastně víme?

  Odpovědi nejen na tyto otázky přináší výstava Santini a svět jeho architektury (1723 – 2023) v Národním technickém muzeu v Praze, pořádaná při příležitosti třistaletého výročí úmrtí slavného architekta.

  Santini a svět jeho architektury (1723 - 2023)

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že od čtvrtka 25. 1. 2024 bude otevřeno v pravidelné prodejní době.

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že z technických důvodů bude ve všední dny od středy 24. 1. 2024 do odvolání otevřeno pouze do 15°° hodin. 

  Děkujeme za pochopení

 • S účinností od 1. ledna 2023 došlo ke zřizení datových schránek ze zákona nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, tj. i právnickým osobám zapsaným mj. ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. V důsledku zřízení datové schránky ze zákona a jejího zpřístupnění pak na uvedené právnické osoby, zpravidla v postavení tzv. veřejně prospěšných poplatníků podle § 17a zákona o daních z příjmů, dopadla povinnost podávat DAP DPPO pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem výhradně dle § 71 odst. 1 daňového řádu.   

  Nedílnou, to je povinnou součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je účetní závěrka, respektive přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích (dále „Přehledy“). Pro účely elektronického podání se pak ve smyslu vysvětlivky č. 7 a dílčích pokynů k vyplnění přiznání přílohou v podobě Přehledů rozumí elektronické přílohy přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích, které byly se závazným uspořádáním a strukturou zveřejněny v aplikaci EPO.

  Uvedená úprava pak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou z povinnosti podat DAP DPPO vyjmuti a vedou jednoduché účetnictví, znamená, že v případě elektronického podání DAP DPPO není pro přiložení Přehledů k DAP DPPO možné využít způsob vložení souboru v některém z podporovaných formátů prostřednictvím tzv. E-přílohy. Pakliže by podání DAP DPPO, jehož součástí jsou Přehledy, nebylo učiněno celé, tj. včetně Přehledů, ve stanoveném formátu nebo struktuře, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k jejímu odstranění. Důsledkem případného neodstranění uvedené vady může být neúčinnost DAP DPPO, nebo vznik povinnosti uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 1 000 Kč. V roce 2023, tj. při podání daňového přiznání za rok 2022, finanční úřady - vzhledem k těmto novým povinnostem veřejně prospěšných poplatníků a vzhledem k postupné aktivaci datových schránek těchto poplatníků - podání, kdy povinné přílohy k daňovému přiznání byly přiloženy ve formátu pdf či jiném, tolerovaly a nevyzývaly k odstranění vad podání. Pro daňová přiznání za zdaňovací období  roku 2023 (či jeho část) už tato tolerance odpadá a daňové přiznání včetně povinných příloh bude muset být celé ve formátu xml.