Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Všechny dokumenty

Všechny dokumenty

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.11 2020 20.10.2020 20.11.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.10 2020 24.09.2020 24.10.2020
Jak a kde volit v době karantény z automobilu 16.09.2020 10.10.2020

Informace o umístění volebního stanoviště ve Žďáru nad Sázavou

Letošní krajské volby se do historie zapíší několika unikáty. Vedle běžného hlasování ve volebních místnostech bude mimo jiné umožněno i tzv. drive-in hlasování voličům s nařízenou karanténou z důvodu onemocnění covid-19. Podle ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece jsou v okresních městech ve spolupráci s tamními městskými úřady vytipovány lokality, kde bude umožněno ve středu 30. září 2020 od 7 do 15 hodin hlasovat přímo z vozidla. Přesné lokace budou v zákonném termínu nejpozději 10 dní před termínem voleb zveřejněny na www.kr-vysocina.cz. Vše je připraveno i na umožnění hlasování v pobytových zařízeních, která by případně musela být uzavřena. Sem krajský úřad vyšle speciální komisi, hlasovat bude možné 1. případně i 2. října 2020. Pravidla všech variant upravuje Zákon č. 350/2020 Sb.

Místa ve všech pěti okresních městech – v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě, v Pelhřimově, v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou už má namapována Armáda, která byla pověřena logistikou a zajištěním bezproblémového průběhu nového způsobu voleb, v jejich režii je veškerá technika pro volební komise. Volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Havlíčkův Brod, může hlasovat pouze na stanovišti v Havlíčkově Brodě), na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno. Volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm a řídí se pokyny komise pro hlasování.

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.8 2020 28.08.2020 28.09.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.9 2020 28.08.2020 28.09.2020
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE BOBROVÁ 27.08.2020 27.08.2021
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO 27.08.2020 27.08.2021
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO / EVIDENČNÍHO 27.08.2020 27.08.2021
ŘÁD POHŘEBIŠTĚ HORNÍ BOBROVÁ 27.08.2020 27.08.2021
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA ÚZEMÍ MĚSTYSE BOBROVÁ 27.08.2020 27.08.2021
Žádost o zřízení sjezdu 27.08.2020 27.08.2021
Úmrtí - oznámení matričnímu úřadu 26.08.2020 26.08.2021
žádost o vydání matričního dokladu 26.08.2020 26.08.2021
žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy 26.08.2020 26.08.2021
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt 26.08.2020 26.08.2020
Žádost o vyhlášení (web, facebook, rozhlas) 26.08.2020 26.08.2021
Návrh na zrušení trvalého pobytu 26.08.2020 26.08.2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - každé volební straně 18.08.2020 10.10.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse 26.8.2020 17.08.2020 27.08.2020
VV opatrení obecné povahy - příloha č1 03.08.2020 31.12.2022
VV opatrení obecné povahy - ministerstvo zemedelství č.j.172/2020 03.08.2020 31.12.2022
Stanovení niminálního počtu členů volební komise pro konání do Zastupitelstva Kraje vysočina a Senátu Parlamentu ČR 03.08.2020 02.10.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.7 2020 30.07.2020 30.08.2020
VV- oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Pikárecko č.j.164/2020 14.07.2020 14.08.2020
VV - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Pikárec - Územní plán č.j.164/2020 14.07.2020 14.08.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ČERVENEC/SRPEN 2020 01.07.2020 01.07.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.6 2020 18.06.2020 29.06.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.5 2020 18.06.2020 29.06.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BOBROVÁ ZA ROK 2019 18.06.2020 20.06.2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 11/ 2020 ze dne 17.6.2020 17.06.2020 17.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregion Novoměstsko č.j.131/2020 09.06.2020 01.07.2021
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.4 2020 19.05.2020 16.06.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 10/ 2020 ze dne 18.5.2020 18.05.2020 18.11.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - květen 2020 01.05.2020 01.05.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.3 2020 23.04.2020 16.06.2020
MZ ČR veřejná vyhláška - les 06.04.2020 01.01.2025
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.2 2020 06.04.2020 29.06.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.1 2020 03.03.2020 29.06.2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 DLE ZÁKONA Č.106/1999 28.02.2020 16.06.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 9/ 2020 ze dne 26.2.2020 26.02.2020 26.07.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LEDEN / ÚNOR 2020 19.02.2020 31.03.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.9 2019 13.01.2020 29.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LISTOPAD / PROSINEC 2019 07.01.2020 19.02.2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZŠ BOBROVÁ NA ROKY 2021-2022 03.01.2020 13.06.2020
NÁVRH ROZPOČTU ZŠ BOBROVÁ NA ROK 2020 03.01.2020 13.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 8/ 2019 ZE DNE 16.12.2019 02.01.2020 11.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 7/2019 ZE DNE 04.11.2019 02.01.2020 29.02.2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 20.12.2019 31.12.2020
PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOBROVÁ NA ROKY 2020-2024 19.12.2019 13.06.2024
Cena vodné a stočné od 1.1.2020 19.12.2019 01.01.2025
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č4/2019 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 17.12.2019 05.01.2020
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 16.12.2019 12.01.2020
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.2/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 16.12.2019 02.01.2020
INFORMACE Č.4 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2019 16.06.2020
INFORMACE Č.2 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2019 16.06.2020
KOPÚ HORNÍ BOBROVÁ - ROZHODNUTÍ 17.10.2017 08.12.2019 16.06.2020
KOPÚ HORNÍ BOBROVÁ - ROZHODNUTÍ 5.5.2017 08.12.2019 16.06.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.8 2019 12.11.2019 29.06.2020
NÁVRH ROZPOČTU MŠ BOBROVÁ NA ROK 2020 01.11.2019 01.12.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.7 2019 19.10.2019 29.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 6/ 2019 ZE DNE 27.08.2019 19.09.2019 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 5/ 2019 ZE DNE 27.05.2019 19.09.2019 23.06.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.6 2019 18.09.2019 29.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2019 10.09.2019 31.12.2019
VYHLÁŠKA Č.5/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 06.09.2019 30.05.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.5 2019 29.08.2019 29.06.2020
ŽÁDOST DLE ZÁK. 106 1999 SB., Č.1-2019 26.08.2019 16.06.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.4 2019 26.06.2019 29.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - KVĚTEN / ČERVEN 2019 25.06.2019 10.09.2019
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE BOBROVÁ 2019 PO ZMĚNĚ Č.1 17.06.2019 13.06.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BOBROVÁ ZA ROK 2018 10.06.2019 10.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 4/ 2019 ZE DNE 8.4.2019 28.05.2019 23.06.2020
Vyhlášení kat.operátu 2019 Dolní Bobrová 27.05.2019 27.05.2020
Vyhlášení kat.operátu 2019 Horní Bobrová 27.05.2019 27.05.2020
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.3 2019 14.05.2019 29.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - BŘEZEN / DUBEN 2019 06.05.2019 25.06.2019
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LEDEN / ÚNOR 2019 06.05.2019 25.06.2019
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.2 2019 10.04.2019 29.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 3/2019 ZE DNE 5.2.2019 03.04.2019 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č. 2/2018 ZE DNE 17.12.2018 03.04.2019 23.06.2020
Dotace - Protipovodňové opatření 02.04.2019 02.04.2021
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY Č.1 2019 20.03.2019 29.06.2020
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.3/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU 16.02.2019 02.01.2020
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.1 / 2018 ZE DNE 5.11.2018 07.01.2019 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.31 / 2018 ZE DNE 27.9.2018 07.01.2019 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.30 / 2018 ZE DNE 29.8.2018 07.01.2019 23.06.2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 30.12.2018 30.12.2019
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LISTOPAD / PROSINEC 2018 19.12.2018 06.05.2019
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2018 01.11.2018 19.12.2018
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ČERVENEC/SRPEN 2018 01.11.2018 19.12.2018
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - KVĚTEN/ČERVEN 2018 01.11.2018 19.12.2018
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.29 / 2018 ZE DNE 11.6.2018 13.09.2018 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.28 / 2018 ZE DNE 14.5.2018 13.09.2018 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.27 / 2018 ZE DNE 12.3.2018 13.09.2018 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.26 / 2018 ZE DNE 29.1.2018 13.09.2018 23.06.2020
GDPR - SMĚRNICE Č.1 2018 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 16.06.2020
GDPR - CZECH POINT 04.07.2018 16.06.2020
GDPR - EVIDENCE OBYVATEL 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - HOSPODAŘENÍ OBCE 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - MATRIKA 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - MÍSTNÍ POPLATKY 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - OVĚŘOVÁNÍ 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - PERSONÁLNÍ 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - PŘESTUPKY 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - SAZEBNÍK ÚHRAD NA ROK 2018 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - SPRAVNÍ ŘÍZENÍ 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - VOLBY 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 04.07.2018 23.06.2020
GDPR - POVĚŘENEC MĚSTYSE BOBROVÁ 04.07.2018 23.06.2020
MĚSTYS BOBROVÁ - PŘEHLED AGEND 04.07.2018 23.06.2020
NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 04.07.2018 23.06.2020
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ZÁZNAM O SROVNÁNÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 04.07.2018 23.06.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BOBROVÁ ZA ROK 2017 18.06.2018 18.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - BŘEZEN/DUBEN 2018 05.06.2018 01.11.2018
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LEDEN/ÚNOR 2018 05.06.2018 01.11.2018
GDPR pověřenec 01.06.2018 01.01.2025
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.25 / 2017 ZE DNE 11.12.2017 12.02.2018 23.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - PROSINEC 2017 08.01.2018 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LISTOPAD 2017 08.01.2018 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ŘÍJEN 2017 08.01.2018 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ZÁŘÍ 2017 08.01.2018 13.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.24 / 2017 ZE DNE 30.10.2017 03.01.2018 23.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.23/2017 ZE DNE 21.8.2017 03.01.2018 23.06.2020
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 30.12.2017 30.12.2018
STŘEDNĚDOVÝ VÝHLED 2020-2021 MĚSTYSE BOBROVÁ 30.12.2017 30.12.2021
MŠ BOBROVÁ ROZPOČET NA ROK 2017 08.12.2017 13.06.2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 MĚSTYS BOBROVÁ 08.12.2017 08.12.2019
MĚSTYS BOBROVÁ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 08.12.2017 08.12.2018
INFORMACE Č.7 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2017 16.06.2020
INFORMACE Č.6 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2017 16.06.2020
INFORMACE Č.5 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2017 16.06.2020
INFORMACE Č.3 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 08.12.2017 16.06.2020
INFORMACE Č.1 2017- DLE ZÁKONA 106/1999 20.2.2017 08.12.2017 16.06.2020
OBNOVA NOVÝM MAPOVÁNÍM 2017 08.12.2017 16.06.2020
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM 08.12.2017 16.06.2020
KOPÚ HORNÍ BOBROVÁ - VYHLÁŠKA 13.10.2017 08.12.2017 16.06.2020
KOPÚ HORNÍ BOBROVÁ - ROZHODNUTÍ 11.5.2017 08.12.2017 16.06.2020
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BOBROVÁ Č.22 - 5.6.2017 08.12.2017 23.06.2020
ÚZEMNÍ PLÁN BOBROVÁ 2017 - TEXT 07.12.2017 13.06.2020
ÚZEMNÍ PLÁN BOBROVÁ 2017 - VÝKRESY 07.12.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ČERVENEC - SRPEN 2017 01.07.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ČERVEN 2017 01.06.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - KVĚTEN 2017 01.05.2017 13.06.2020
Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. 26.04.2017 01.01.2025
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - DUBEN 2017 01.04.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - BŘEZEN 2017 01.03.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - ÚNOR 2017 01.02.2017 13.06.2020
ZPRAVODAJ MĚSTYSE BOBROVÁ - LEDEN 2017 01.01.2017 13.06.2020
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2016 23.02.2016 08.03.2016
Směrnice o zadávání veřejných zakázek 01.01.2016 01.01.2025
VYHLÁŠKA Č.2/2014 TRŽNÍ ŘÁD 14.09.2014 19.09.2014
ŘÁD POHŘEBIŠTĚ DOLNÍ BOBROVÁ 01.07.2011 17.07.2011
30.11.-0001 30.11.-0001