Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Matriční doklad – úmrtní list se vydá pozůstalým členům rodin, zřizovateli pohřbu nebo oprávněnému žadateli podle § 25 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

K vystavení úmrtního listu je nutné předložit:

  • - List o prohlídce zemřelého, tento dokument je povinen doručit matričnímu úřadu lékař, který byl při ohledání zemřelého,
  • - občanský průkaz zemřelého,
  • - občanský průkaz zřizovatele pohřbu,
  • - dále je možné odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny

 

Úmrtní list si zřizovatel pohřbu vyzvedne buď osobně, nebo je možné ho odeslat „do vlastních rukou“.

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení všech podkladů.

Pro vyřízení církevního obřadu v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové, nebo v kostele sv. Markéty na Dolní Bobrové klikněte zde.

Aktuální informace můžete získat i na stránkách Portálu veřejné správy

Dokumenty ke stažení

Úmrtí (50.34 Kb)