Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Lokalita “Kalvárie“  - název akce „Bobrová – obytný soubor Kalvárie TI 5 RD“   - v této lokalitě bude vybudována technická infrastruktura pro 5 rodinných domků – 3 parcely obecní a 2 soukromé – v rámci stavby bude vybudovaná přípojka na hranice parcely  pro vodu, splaškovou kanalizaci, plyn a elektrickou energii. Dešťové vody si bude řešit každý stavebník sám na svém pozemku vsakem.

Realizace 01/2021 - 12/2021

Obytný soubor Kalvárie TI 5 RD

Dokumenty ke stažení

Záměr na prodej pozemků č9/2021