Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Informace občanům k platbě daně z nemovitých věcí  v roce 2020

Oznamujeme občanům, že v kanceláři městyse je možné vyzvednout tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“.

Po vyplnění všech údajů Vám bude Finanční úřad pro Vysočinu, pracoviště Žďár nad Sázavou, zasílat informace o platbách daně z nemovitých věcí elektronickou poštou. Občané, kteří tento tiskopis nevyplní  budou dále dostávat informace a složenky v papírové formě.

 

Katastrální úřad pro Vysočinu vyhlásil v červnu 2019 platnost obnoveného katastrálního operátu v katastru Horní Bobrová a Dolní Bobrová a to v intravilánu  obce. Z tohoto důvodu upozorňujeme vlastníky pozemků a nemovitostí (uvnitř obce)  na povinnost podat v průběhu ledna 2020 – nejdéle do 31.01.2020 -  přiznání k dani z nemovitých věcí.  

Městys Bobrová nabízí občanům pomoc při zpracování těchto přiznání, v kanceláři úřadu je možné si vyzvednout tiskopisy a také je na úřadu odevzdat. Městys zajistí jejich doručení na Finanční úřad Žďár nad Sázavou.

Také upozorňujeme občany na skutečnost, že Finanční úřad (odbor daně z nemovitých věcí) nemá dosud předány údaje z Katastrálního úřadu, tak nemá ani možnost zkontrolovat nový stav pozemků dle aktuální nové mapy. Aktualizace údajů se předpokládá v průběhu měsíce září a  dále také nejsou ještě známy nové sazby pro vyměření daně. Pokud si budete chtít zkonzultovat podklady pro  daňové přiznání na FÚ sami, tak prosím vyčkejte na konec měsíce září, termín podání přiznání - jak jsme již uvedli - je do 31.1.2020.