Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

30.12.2020

Tříkrálová sbírka

Milí občané,

aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování.

Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti,

zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet

66008822/0800variabilní symbol: 77706800

nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz

Je také možné posalt DMS na tel 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA30 nebo 60 nebo 90.

https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/

Děkujeme